Novosti

Donosimo novosti, materijale i tekstove o svim relevantnim temama za mlade s područja Hrvatske i BIH.

Informiraj se

\"\"

Sveučilište u Mostaru potpisalo sporazum o suradnji s najstarijim sveučilištem u Srednjoj Europi

Karlovo sveučilište u Pragu najstarije je i najveće sveučilište u Češkoj koje je osnovano 1348. godine za vrijeme vladavine češkoga kralja i cara Svetoga Rimskog Carstva Karla IV.

Osim što je najstarije sveučilište u Srednjoj Europi,  također je i najbolje ocijenjeno češko sveučilište prema međunarodnim rang listama. Sastoji se od 17 fakulteta (14 u Pragu, 2 u Hradec Královéu i 1 u Plzeňu), 3 instituta te 6 centara za učenje, istraživanje i razvoj.

Karlovo sveučilište ima gotovo 50 000 studenata, otprilike šestinu svih studenata u Češkoj, upisanih u više od 300 akreditiranih studijskih programa koji nude više od 630 različitih kolegija. Sveučilište također ima više od 7000 studenata iz drugih zemalja.

Potpisani Sporazum odnosi se na akademsku suradnju u razmjeni nastavnoga osoblja i studenata, zajedničko sudjelovanje na znanstvenim konferencijama i simpozijima, rad na zajedničkim projektima te razmjenu iskustva u svezi sa svim važnim akademskim pitanjima.

Izvor: 
https://hrvatiizvanrh.gov.hr/programi-i-projekti/

\"\"

Program za Hrvate u BiH

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske te se u tom smislu, sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) te Pravilima o uvjetima, kriterijima  i postupku za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (KLASA: 011-02/20-03/01, URBROJ: 537-02-01-20-01, od 27. svibnja 2020.) provodi program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini putem Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, koji se objavljuje svake godine. Financijska potpora programima i projektima ima za cilj poboljšanje položaja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini na svim razinama. 
 
Prednost u dobivanju financijske potpore imaju programi i projekti koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, programi i projekti koji uključuju opstojnost i stabilnost ustanova te stvaranje i očuvanje radnih mjesta, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.

Važno je istaknuti da se od 2017. godine prijava programa/projekata obavezno podnosi u elektroničkom (e-prijavni obrazac) i papirnatom obliku, čime je moderniziran sustav prijave na Javni natječaj, što svakako predstavlja novinu u radu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao i unapređenje samog postupka predaje i obrade prijava na Javni natječaj.
 

Kontakt:
Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Adresa: Pantovčak 258, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6444  682
Fax: +385 1 6444 688
E-mail: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr

Izvor: https://hrvatiizvanrh.gov.hr/programi-i-projekti/

\"\"

Stipendije za studiranje u Bosni i Hercegovini

Ciljevi stipendiranja studenata su njihov osobni razvoj, stjecanje znanja, sposobnosti i vještina u svrhu unaprjeđenja znanja i intelektualnog potencijala hrvatskih zajednica u inozemstvu te poticanja ostanka mladih u Bosni i Hercegovini

Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini provodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji svake godine raspisuje Javni natječaj za stipendiranje studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Putem Javnog natječaja godišnje se dodjeljuje 400 stipendija za studiranje u Bosni i Hercegovini, a stipendija iznosi 700 kuna mjesečno i dodjeljuje se za 10 mjeseci.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju studenti – pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji su upisani u statusu redovnog studenta na javnim visokim učilištima u Bosni i Hercegovini.

Prijava na Javni natječaj se podnosi u elektroničkom (e-prijavni obrazac) i papirnatom obliku koji je dostupan na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Opširnije informacije o natječaju, postupku, uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendije dostupni su na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem sljedećih poveznica:

Natječaji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Program stipendiranja
Pravilnik o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Sve dodatne informacije dostupne su putem e-maila stipendije@hrvatiizvanrh.hr.

Izvor: https://gov.hr/

\"\"

Hrvati u Bosni i Hercegovini

Status

Prema Ustavu Bosne i Hercegovine (Aneks IV Daytonskog mirovnog sporazuma), Hrvati su jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini (BiH). Hrvatski jezik je jedan od tri službena jezika.

Broj stanovnika

Popis stanovništva u BiH, prvi nakon 1991. godine, proveden je od 1. do 15. listopada 2013. Prema rezultatima popisa, u Bosni i Hercegovini živi 3.531.159 stanovnika. Prema nacionalnosti:  15,43 posto Hrvata, 50,11 posto Bošnjaka, 30, 78 posto Srba, dok se 0,77 posto stanovništva se nije izjasnilo. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine –  22,4 posto Hrvata, 70,4 posto Bošnjaka i 3,6 posto Srba. U Republici Srpskoj ima 81, 51 posto Srba, 13, 99 posto Bošnjaka i 2,41 posto Hrvata. U Brčko Distriktu živi 20,66 posto Hrvata, 42,36 posto Bošnjaka i Srba 34,58 posto.Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, a prema popisu stanovništva iz 1961.godine,  Hrvati su činili 21,7 % ukupnog broja stanovnika BiH.  1991.godine, 760 852 stanovnika Bosne i Hercegovine se izjasnilo Hrvatima, što predstavlja 17,4 % od ukupnog broja stanovnika.

Obrazovanje

Na područjima Bosne i Hercegovine na kojima su Hrvati u većini, organizira se nastava u osnovnim i srednjim školama po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku, koji je utemeljen na Ustavu i zakonima BiH o jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda i pravima nacionalnih manjina. Utemeljen je, također, na federalnom Ustavu i županijskom školskom zakonodavstvu. Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku, u svim vidovima i u cjelini programa promiče jezik, tradiciju, kulturu i duhovnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, te se ne može reducirati na programske sadržaje bilo kojega predmeta. Kad je pak riječ o prirodoslovnim predmetima kao što je npr. matematika ili fizika, oni također imaju nacionalno-kulturnu odrednicu. Naime, u hrvatskom narodu postoje znanstvene, povijesne i kulturne činjenice te znamenite osobe koje pripadaju znanstvenoj i kulturnoj baštini hrvatskoga naroda, a samim tim i pojedinim nastavnim predmetima u školi (R. Bošković, F. Vrančić, A. Mohorovičić, M. Getaldić, S. Penkala, V. Prelog …), a svoje mjesto nalaze u programima i udžbenicima na hrvatskom jeziku. Navedeni sadržaji su dio nacionalne baštine koja je važna hrvatskom narodu i njegovoj kulturi.

 


Saznaj više